Konferencja Spawalnicza

          

Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

HISTORIA


Tradycja organizowania konferencji spawalniczych sięga roku 1953, kiedy to odbyła się w Instytucie Spawalnictwa Pierwsza Ogólnopolska Narada Spawalnicza poświęcona zagadnieniom kontroli robót spawalniczych. Kolejne tego rodzaju spotkania miały miejsce każdego roku, w tym co drugi rok z udziałem gości zagranicznych. Organizatorem spawalniczych konferencji, które przybrały nazwę: Krajowych Naukowo-Technicznych Konferencji Spawalniczych, był nie tylko Instytut, ale i inne jednostki naukowe czy stowarzyszenia związane z branżą. W latach późniejszych Instytut Spawalnictwa przejął inicjatywę organizowania konferencji z udziałem gości zagranicznych i tak ugruntował się, trwający do dzisiaj, zwyczaj przygotowania co dwa lata przez Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa międzynarodowej konferencji na terenie Śląska.

 

CEL

Celem konferencji jest nie tylko prezentacja osiągnięć naukowych i ocena aktualnego stanu wiedzy w spawalnictwie, ale również stworzenie odpowiedniego forum integrującego krajowe środowiska naukowe z inżynierami i technologami pracującymi w przemyśle oraz umożliwienie wymiany doświadczeń z ośrodkami zagranicznymi. Konferencja Spawalnicza odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING w Sosnowcu. Jest to dodatkowy czynnik sprzyjający wymianie doświadczeń między nauką a praktyką.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Recenzowane materiały konferencyjne, tłumaczone na język angielski, publikowane są w e-Biuletynie Instytutu Spawalnictwa, który udostępniany jest na zasadach open access. Czasopismo to punktowane jest przez MNiSW  (11 punktów). Wszystkie materiały w e-Biuletynie posiadają cyfrowe identyfikatory DOI, ułatwiające znalezienie i pobranie artykułu naukowego w sieci. Referaty z konferencji w języku polskim zamieszczane są w wersji papierowej Biuletynu Instytutu Spawalnictwa i rozdawane uczestnikom konferencji oraz rozsyłane do szerokiego grona prenumeratorów czasopisma.