Konferencja Spawalnicza

          

Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Program


Wtorek, 13 października

1400 – 1445

Otwarcie Konferencji

 

Powitanie Gości przez Dyrektora Łukasiewicz – IS dr. inż. Adama Pietrasa
oraz Prezesa Zarządu Expo Silesia dr. inż. Ludomira Tuszyńskiego

Rola Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w tworzeniu jednolitego systemu szkolenia personelu spawalniczego w Europie i na świecie
David Landon - Prezydent Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

Działalność MIS oraz usługi dla społeczności spawalników
Luca Costa – Dyrektor Generalny Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

Wykład na cześć profesora Hansa E. Jaegera
pt.: „Spawalnictwo w Instytucie Spawalnictwa na tle rozwoju regionu i kraju – od 1945 r. do czasów obecnych”

Adam Pietras – Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa

1445 – 1545

I Sesja

1445 – 1500

Spawanie wiązką elektronową stali walcowanej termomechanicznie S700MC
Jacek Górka, Dawid Zagrobelny – Politechnika Śląska
Sylwester Błacha - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1500 – 1515

Spawanie hybrydowe nowoczesnej stali P460NL2 mod. stosowanej na cysterny kolejowe
Janusz Adamiec, Katarzyna Głowik, Michał Boryczka, Michał Majzner - Politechnika Śląska
Michał Urbańczyk – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1515 – 1530

Wpływ jakości drutu elektrodowego na stabilność spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów
Brajesh Asati – Tata Steel Limited

1530 – 1545

Zagrożenia zdrowia związane ze spawalnictwem
Wolfgang Zschiesche – Institute for Prevention and Occupational Medicine of the German Social Accident Insurance, Institute of the Ruhr University Bochum (IPA)

1545 – 1615

Przerwa kawowa

1615 – 1700

II Sesja

1615 – 1630

Redukcja asymetrii prądu zgrzewania zgrzewarek wielopunktowych poprzez zróżnicowanie przekroju poprzecznego ramion
Mariusz Stępień – Politechnika Śląska
Zygmunt Mikno – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1630 – 1645

Rozwój procesu zgrzewania punktowego stosowanego do łączenia miedzi z aluminium poprzez kontrolowane tworzenie się struktury eutektycznej
Alexander Dumpies, Felix Koch, Steffen Keitel – SLV Halle GmbH, Germany

1645 – 1700

Spajanie w stanie stałym metali o strukturze ultradrobnoziarnistej
Tomasz Chmielewski, Beata Skowrońska – Politechnika Warszawska

 

Środa, 14 października

900 – 1100

III Sesja

900 – 915

Podstawowe przyczyny kruchości złączy spawanych stali T/P24
Andrzej Gruszczyk, Mirosława Pawlyta – Politechnika Śląska

915 – 930

Wstępna analiza wpływu obróbki niskoenergetyczną plazmą na poziom naprężeń wewnętrznych spawanej blachy ze stali S355
Dominika Nowak, Grzegorz Chruścielski, Andrzej Ambroziak – Politechnika Wrocławska
Igor Elkin – Plasma Investment Sp. z o.o.

930 – 945

Spawanie MIG konstrukcji środków transportu ze stali DOCOL 1200M
Bożena Szczucka-Lasota, Tomasz Węgrzyn, Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska
Adam Jurek – Novar Sp. z o.o. Gliwice
Krzysztof Ireneusz Wilczyński – Politechnika Warszawska

945 – 1000

Ocena wybranych właściwości złączy spawanych stali o wysokiej wytrzymałości
Lechosław Tuz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1000 – 1015

Analiza mikrostruktury złącza spawanego stali P5 po eksploatacji
Agata Merda, Grzegorz Golański, Paweł Wieczorek – Politechnika Częstochowska
Kamil Staszałek – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

1015 – 1030

Wprowadzenie głęboko wtapiających metod spawania drogą do oszczędności materiałowych i zwiększenia nośności konstrukcji spawanych
Kwiryn Wojsyk, Krzysztof Kudła – Politechnika Częstochowska

1030 – 1045

Ceremonia wręczenia prestiżowego medalu imienia inż. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa

1045 – 1115

Przerwa kawowa

1115 – 1230

IV Sesja

1115 – 1130

Elektrodynamiczna obróbka elementów konstrukcji spawanych ze stopów aluminium i magnezu
L.M. Łobanow, N.A. Paszczin, I.P. Kondratenko, Yu.M. Sidorenko, P.R. Ustimenko – E.O. Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

1130 – 1145

Badanie objętościowe spoin pachwinowych za pomocą termografii pasywnej
Felix Koch, Steffen Keitel – SLV Halle GmbH, Germany

1145 – 1200

Pojęcie magnetyzmu szczątkowego i łagodzenie jego negatywnego wpływu na proces spawania
Hasan Shukr – Saudi Aramco, Saudi Arabia

1200 – 1215

Wytwarzanie przyrostowe wielkowymiarowych metalowych elementów
Andreas Ehrich, Steffen Keitel – SLV Halle GmbH, Germany

1215 – 1230

Materiały dodatkowe do spawania o zmniejszonej emisji chromu VI
Krzysztof Sadurski – Lincoln Electric Europe

1230 – 1430

Obiad

1430 – 1700

Zwiedzanie Targów

 

Czwartek, 15 października

900 – 1000

V Sesja

900 – 915

Doświadczenia przy spawaniu złączy różnoimiennych nowej generacji stali martenzytycznej THOR 115
Krzysztof Kwieciński – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
Michał Urzynicok – ZELKOT Koszęcin
Antonella FERRARA, Valentina BARSAN – Tenaris, Dalmine, Italy, EU

915 – 930

Automatyzacja procesu spawania naczep samochodów ciężarowych
Janusz Adamiec, Piotr Piekiełko, Grzegorz Zając, Daniel Dudzik, Abdelmottaleb Doulan, Paweł Pilch – Politechnika Śląska

930 – 945

Rozwój spawanych ram wagonowych przeznaczonych do budowy wagonów cystern z CHEMET S.A.
Katarzyna Głowik, Michał Majzner, Michał Boryczka – Politechnika Śląska

945 – 1000

Aktualny stan rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
Jerzy Niagaj - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1000 – 1015

Nieniszczące badania połączeń spawanych z wykorzystaniem metody badań fluorescencyjnych MT oraz badań ultradźwiękowych
Michele Cevenini – NDT Italiana

1015 – 1115

Przerwa kawowa i Sesja Posterowa

1115 – 1230

VI Sesja

1115 – 1130

Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych trudnych materiałów
Jacek Słania, Łukasz Rawicki – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1130 – 1145

Wykorzystanie łukowych procesów spawania do kształtowania przyrostowego wyrobów metalowych
Krzysztof Pańcikiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1145 – 1200

Problematyka spajania blach kompozytowych MPC
Tomasz Piwowarczyk, Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski, Paweł S. Sokołowski - Politechnika Wrocławska
Zbigniew Ładziński, Ewa Komenda, Jadwiga Marszałkowska – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

1200 – 1215

Problematyka zgrzewania rezystancyjnego punktowego blach kompozytowych o ograniczonej przewodności elektrycznej

Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł S. Sokołowski - Politechnika Wrocławska
Zbigniew Ładziński, Ewa Komenda, Jadwiga Marszałkowska – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

1215 – 1230

Wpływ technologii spawania na odporność na zużywanie ścierne złączy płyt trudno ścieralnych
Michał Szymura, Artur Czupryński - Politechnika Śląska

1230

Zakończenie Konferencji

1230 – 1500

Obiad

1500 – 1600

Zwiedzanie Targów