Konferencja Spawalnicza

        

62. Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Program


Wtorek, 13 października

1400 – 1430

Otwarcie Konferencji

 

Powitanie Gości przez Dyrektora Łukasiewicz – IS dr. inż. Adama Pietrasa
oraz Prezesa Zarządu Expo Silesia dr. inż. Ludomira Tuszyńskiego

Rola Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w tworzeniu jednolitego systemu szkolenia personelu spawalniczego w Europie i na świecie
David Landon - Prezydent Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

Spawalnictwo w Instytucie Spawalnictwa na tle rozwoju regionu i kraju – od 1945 r. do czasów obecnych
Adam Pietras - Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa

1430 – 1530

I Sesja

1430 – 1445

Spawanie wiązką elektronową stali walcowanej termomechanicznie S700MC
Jacek Górka, Dawid Zagrobelny – Politechnika Śląska
Sylwester Błacha - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1445 – 1500

Spawanie hybrydowe nowoczesnej stali P460NL2 mod. stosowanej na cysterny kolejowe
Janusz Adamiec, Katarzyna Głowik, Michał Boryczka, Michał Majzner - Politechnika Śląska
Michał Urbańczyk – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1500 – 1515

Effect of electrode wire quality on stability of gas metal arc welding
Brajesh Asati – Tata Steel Limited

1515 – 1530

Health Hazards from Welding
Wolfgang Zschiesche – Institute for Prevention and Occupational Medicine of the German Social Accident Insurance, Institute of the Ruhr University Bochum (IPA)

1515 – 1530

Przerwa kawowa

1600 – 1700

II Sesja

1600 – 1615

Redukcja asymetrii prądu zgrzewania zgrzewarek wielopunktowych poprzez zróżnicowanie przekroju poprzecznego ramion
Mariusz Stępień – Politechnika Śląska
Zygmunt Mikno – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1615 – 1630

Development of a resistance spot welding process for joining copper with aluminium by controlled eutectic formation
Alexander Dumpies, Felix Koch, Steffen Keitel – SLV Halle GmbH, Germany

1630 – 1645

Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych trudnych materiałów
Jacek Słania, Łukasz Rawicki – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1645 – 1700

Nieniszczące badania połączeń spawanych z wykorzystaniem metody badań fluorescencyjnych MT oraz badań ultradźwiękowych
Michele Cevenini – NDT Italiana

 

Środa, 14 października

900 – 1100

III Sesja

900 – 915

Podstawowe przyczyny kruchości złączy spawanych stali T/P24
Andrzej Gruszczyk – Politechnika Śląska

915 – 930

Wstępna analiza wpływu obróbki niskoenergetyczną plazmą na poziom naprężeń wewnętrznych spawanej blachy ze stali S355
Daniel Nowak, Grzegorz Chruścielski, Andrzej Ambroziak – Politechnika Wrocławska
Igor Elkin – Plasma Investment Sp. z o.o.

930 – 945

Spawanie MIG konstrukcji środków transportu ze stali DOCOL 1200M
Bożena Szczucka-Lasota, Tomasz Węgrzyn, Bogusław Łazasz – Politechnika Śląska
Adam Jurek – Novar Sp. z o.o. Gliwice
Krzysztof Ireneusz Wilczyński – Politechnika Warszawska

945 – 1000

Ocena wybranych właściwości złączy spawanych stali o wysokiej wytrzymałości
Lechosław Tuz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1000 – 1015

Analiza mikrostruktury złącza spawanego stali P5 po eksploatacji
Agata Merda, Grzegorz Golański, Paweł Wieczorek – Politechnika Częstochowska
Kamil Staszałek - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

1015 – 1030

Wprowadzenie głęboko wtapiających metod spawania drogą do oszczędności materiałowych i zwiększenia nośności konstrukcji spawanych
Kwiryn Wojsyk, Krzysztof Kudła – Politechnika Częstochowska

1030 – 1100

Przerwa kawowa

1100 – 1230

IV Sesja

1100 – 1115

Referat
Tomasz Chmielewski – Politechnika Warszawska

1115 – 1130

Elektrodynamiczna obróbka elementów konstrukcji spawanych ze stopów aluminium i magnezu
L.M. Łobanow, N.A. Paszczin, I.P. Kondratenko, Yu.M. Sidorenko, P.R. Ustimenko – E.O. Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

1130 – 1145

Volumetric examination of fillet welds by means of passive thermography
Felix Koch, Steffen Keitel – SLV Halle GmbH, Germany

1145 – 1200

Understanding Residual Magnetism and Mitigating Its Negative Effects on Welding
Hasan Shukr – Saudi Aramco, Saudi Arabia

1200 – 1215

Additive Manufacturing of large-volume metallic components
Andreas Ehrich, Steffen Keitel – SLV Halle GmbH, Germany

1215 – 1230

Consumables with lower emission of CrVI
Krzysztof Sadurski – Lincoln Electric Europe

1230 – 1430

Obiad

1430 – 1700

Zwiedzanie Targów

 

Czwartek, 15 października

900 – 1000

V Sesja

900 – 915

Doświadczenia przy spawaniu złączy różnoimiennych nowej generacji stali martenzytycznej THOR 115
Krzysztof Kwieciński – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
Michał Urzynicok – ZELKOT Koszęcin
Antonella FERRARA, Valentina BARSAN – Tenaris, Dalmine, Italy, EU

915 – 930

Automatyzacja procesu spawania naczep samochodów ciężarowych
Janusz Adamiec, Piotr Piekiełko, Grzegorz Zając, Daniel Dudzik, Abdelmottaleb Doulan, Paweł Pilch – Politechnika Śląska

930 – 945

Rozwój spawanych ram wagonowych przeznaczonych do budowy wagonów cystern z CHEMET S.A.
Katarzyna Głowik, Michał Majzner, Michał Boryczka – Politechnika Śląska

945 – 1000

Aktualny stan rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
Jerzy Niagaj - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1000 – 1100

Przerwa kawowa i Sesja Posterowa

1100 – 1200

VI Sesja

1100 – 1115

Wykorzystanie łukowych procesów spawania do kształtowania przyrostowego wyrobów metalowych
Krzysztof Pańcikiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1115 – 1130

Problematyka spajania blach kompozytowych MPC
Tomasz Piwowarczyk, Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski, Paweł S. Sokołowski - Politechnika Wrocławska
Zbigniew Ładziński, Ewa Komenda, Jadwiga Marszałkowska – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

1130 – 1145

Badanie procesu zgrzewania hybrydowego materiałów kompozytowych MPC
Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł S. Sokołowski - Politechnika Wrocławska
Zbigniew Ładziński, Ewa Komenda, Jadwiga Marszałkowska – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

1145 – 1200

Wpływ technologii spawania na odporność na zużywanie ścierne złączy płyt trudnościeralnych
Michał Szymura, Artur Czupryński - Politechnika Śląska

1200

Zakończenie Konferencji

1200 – 1430

Obiad

1430 – 1600

Zwiedzanie Targów

 

Pobierz ulotkę z programem