Konferencja Spawalnicza

          

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zasady bezpiecznego udziału w konferencji


 1. INFORMACJE OGÓLNE - Wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19:

  Wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19 Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa jako organizator Kongresu IIW i 62. Konferencji Spawalniczej oraz Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia prowadzą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń oraz personelowi obsługującemu.

  Wdrażane są zalecenia dotyczące organizowania konferencji i targów opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju. Jest to lista wytycznych zawierająca wskazówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia (warunki techniczne i organizacyjne), bezpiecznego zachowania się uczestników wydarzenia i personelu obsługującego, a także procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika lub pracownika obsługi wydarzenia. Z wytycznymi można zapoznać się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

  Rekomendacje i informacje w języku angielskim można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/coronavirus
   

 2. Regulamin i załącznik
   
 3. Uczestniku pamiętaj! działania poprzedzające bezpieczny udział w Konferencji

Konieczne działania Uczestnika Konferencji przed przyjazdem na miejsce wydarzenia

1.

Po otrzymaniu drogą elektroniczną ZAŁĄCZNIKA 1

2.

Po otrzymaniu pocztą tradycyjną KARTY SPAWALNIKA*
wraz z regulaminem jej użytkowania:

3.

Zarejestruj uczestnictwo
w Międzynarodowych
Targach Spawalniczych ExpoWELDING:

     
Zapoznaj się z treścią ZAŁĄCZNIKA 1, wypełnij dane i podpisz Zapoznaj się z treścią regulaminu KARTY SPAWALNIKA i podpisz go Wejdź na stronę www, której adres otrzymasz drogą mailową

           

Prześlij skan ZAŁĄCZNIKA 1 na adres e-mail marketing@is.gliwice.pl Prześlij skan regulaminu na adres e-mail marketing@is.gliwice.pl lub pocztą*   Zabierz Kartę na Konferencję (niezbędna przy rejestracji obecności) Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zarejestrować bezpłatne uczestnictwo w Targach**

UWAGA!

* Przesyłkę z Kartą Spawalnika otrzymują osoby, którym nie wystawiono do tej pory w Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa takiego dokumentu, np. w związku z udziałem w seminariach, kursach, konferencjach. Podpisany regulamin Karty Spawalnika można odesłać również na adres: Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, ul. Bł. Czesława 16-18, 44-100 Gliwice.

** Każdy Uczestnik Konferencji jest jednocześnie Uczestnikiem Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING. Jednakże rejestracje uczestnictwa w Konferencji oraz w Targach są prowadzone oddzielnie (w Konferencji – przy pomocy Karty Spawalnika; w Targach – przy pomocy bezpłatnego biletu wstępu). Aby móc wejść na teren wydarzenia niezbędna jest rejestracja uczestnictwa w Targach i pobranie biletu!