Konferencja Spawalnicza

          

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Komitet naukowy 56.KS

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel - Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Spawalnictwa, Gliwice
 • prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński - Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak - Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Wrocław
 • dr inż. Bogusław Czwórnóg - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk - Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Spawalnictwa, Gliwice
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa - Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, Zakład Inżynierii Spajania, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Materiałów Maszyn i Spawalnictwa, Gdańsk
 • dr hab. inż. Mirosław Łomozik, prof. nzw. - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • prof. dr hab.inż. Janusz Mikuła - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Instytutu Inżynierii Materiałowej, Kraków
 • prof. dr. hab. inż. Zbigniew Mirski - Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Zakład Spawalnictwa Z2, Wrocław
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej, Szczecin
 • prof. dr hab. inż. Antoni W. Orłowicz - Politechnika Rzeszowska, Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara - Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowej, Zakład Inżynierii Spajania, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Wytrzymałości i Technologii Maszyn, Kraków
 • dr hab. inż. Jacek Słania, prof. nzw. - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • prof. dr hab. inż. Edmund Tasak - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa
 • dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, prof. nzw. - Instytut Spawalnictwa, Gliwice