Konferencja Spawalnicza

          

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Postery 54.KS

Sesja Posterowa - dokumenty do pobrania

  • Lutowanie twarde stopów na osnowie faz międzymetalicznych typu Ti-Al i Ni-Al dr inż. Andrzej Winiowski, dr inż. Maciej Różański (Instytut Spawalnictwa, Gliwice)
  • Badania technologiczne spawania wysokowytrzymałej stali HCT 600X ZF 100 RBO elektrodą topliwą prądem o zmiennej biegunowości mgr inż. Agnieszka Kiszka, dr inż. Tomasz Pfeifer (Instytut Spawalnictwa, Gliwice)
  • Spawalność stali ulepszonych cieplnie o granicy plastyczności powyżej 1000 MPa dr inż. Marek St. Węglowski, dr inż. Marian Zeman, dr hab. inż. Mirosław Łomozik prof. IS (Instytut Spawalnictwa, Gliwice)
  • Gazy w spawalnictwie - obsługa i bezpieczeństwo Piotr Łuksza, Adam Kozłowski, Jacek Dąbrowski (Air Liquide Polska Sp. z o.o.)
  • WELDIMP - słownik niezgodności spawalniczych Projekt Leonardo da Vinci
  • Laserowe spawanie hybrydowe dr inż. Marek Banasik, dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Jerzy Dworak (Instytut Spawalnictwa, Gliwice)
  • Mikrospawanie laserem impulsowym dr inż. Marek Banasik, dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Jerzy Dworak (Instytut Spawalnictwa, Gliwice)
  • Podkładki ceramiczne do spawania blach ze stali nierdzewnych, kwasoodpornych i specjalnych, w osłonie gazu obojętnego dr inż. Alicja Pawełek, dr inż. Jerzy Czechowski (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach), mgr inż. Krystyna Warsz (Instytut Spawalnictwa, Gliwice)
  • ACCESSWELD - doskonalenie i udostępnienie spawalniczych kursów szkoleniowych dr inż. Anna Sędek (Instytut Spawalnictwa, Gliwice)