Konferencja Spawalnicza

          

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Postery 58.KS

Sesja Posterowa - dokumenty do pobrania

 1. Oznaczanie ilości wodoru dyfundującego przy spawaniu wielościegowym
  dr inż. Dariusz Fydrych, dr inż. Aleksandra Świerczyńska, dr inż. Grzegorz Rogalski - Politechnika Gdańska
 2. Metodyka modelowania naprężeń własnych w powłokach metalowych natryskiwanych metodą HVOF na podłoże ceramiki korundowej
  dr hab. inż. Dariusz Golański prof. nzw. PW, dr hab. inż. Tomasz Chmielewski prof. nzw. PW, dr inż. Jolanta Zimmerman - Politechnika Warszawska
 3. Odporność na erozję kawitacyjną napoin NiCrBSi
  mgr inż. Mirosław Szala, prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski - Politechnika Lubelska
 4. Mikrostruktura, odporność na zużycie i odporność na korozję powłok napawanych stopami na osnowie Ni-Co
  prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski, dr hab. Krystyna Marczewska-Boczkowska prof. nzw. PL - Politechnika Lubelska; mgr Emil Zięba - Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Lublin
 5. Spawanie laserem impulsowym YAG
  dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Jerzy Dworak - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 6. Lutowanie dyfuzyjne tytanu
  dr inż. Maciej Różański - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 7. i-EkoSpawanie - internetowy system doradczy wspomagający obliczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy spawaniu i procesach pokrewnych
  dr inż. Jolanta Matusiak, mgr inż. Joanna Wyciślik, mgr inż. Adam Pilarczyk - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 8. Zgrzewarka z serwomechanicznym dociskiem - przykłady aplikacji praktycznych
  dr inż. Zygmunt Mikno, mgr inż. A. Pilarczyk - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 9. Charakterystyka budowy mikrostrukturalnej złączy spawanych ze stali X70
  dr inż. Marek Stanisław Węglowski, mgr inż. Janusz Rykała, dr inż. Jerzy Niagaj prof. nzw. IS - Instytut Spawalnictwa, Gliwice; prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek, dr inż. Mateusz Kopyściański - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków; mgr inż. Adam Maciejewski- JT S.A., Warszawa
 10. Struktury transformatorów do zgrzewarek rezystancyjnych o podwyższonej częstotliwości pracy
  dr inż. Zygmunt Mikno - Instytut Spawalnictwa, Gliwice; dr inż. Mariusz Stępień, dr hab. inż. Bogusław Grzesik - Politechnika Śląska, Gliwice; dr inż. Tomasz Biskup, dr inż. Henryk Kołodziej - ENEL-PC, Gliwice
 11. Możliwości oceny spełniania wymagań PN-EN 1090-2 w zakresie jakości powierzchni po cięciu termicznym
  mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, dr inż. Lechosław Tuz, mgr inż. Zbigniew Żurek, mgr inż. Łukasz Rakoczy - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 12. Ocena mikrostruktury stopów niklu 600 i 617 po spawaniu łukowym
  dr inż. Lechosław Tuz, mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, mgr inż. Łukasz Rakoczy, mgr inż. Zbigniew Żurek - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 13. Pękanie likwacyjne powstałe w wyniku oddziaływania wiązki lasera Nd-YAG w wybranych nadstopach na osnowie niklu
  mgr inż. Łukasz Rakoczy, dr hab. inż. Anna Zielińska-Lipiec, prof. AGH dr inż. Lechosław Tuz, dr inż. Tomasz Góra - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 14. Ocena mikrostruktury i właściwości mechanicznych złączy stali S690QL spawanych wiązką laserową
  dr inż. Lechosław Tuz, mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, dr inż. Tomasz Góral, dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Łukasz Rakoczy - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie