Konferencja Spawalnicza

          

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Referaty 56.KS

 • F. NASCIMENTO, L. QUINTINO - Rozwój technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału - FSW
 • E. MEISS - Filozofia techniki klejenia - możliwości i granice
 • S. KEITEL, J. NEUBERT - Spawanie laserowe - nowe zastosowanie do spawania rurociągów i pojazdów szynowych
 • J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC
 • J. ADAMIEC, M. WIĘCEK - Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych ze stopu niklu Inconel 625
 • D. RUTKOWSKI, A. AMBROZIAK - Wpływ umocnienia laserowego współczesnych stali karoseryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego na właściwości mechaniczne
 • A. IVARSON - Łączenie zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości
 • L. KARLSSON, L.E. SVENSSON, K. HURTIG - Wpływ wymieszania na właściwości spoiny w złączach stali o wysokiej wytrzymałości
 • B. RUTZINGER - Wpływ procesu napawania na stopień wymieszania napoiny wykonanej spoiwem ERNiCrMo-3 (stop typu 625) na podłożu ze stali niestopowej
 • P. BERNASOVSKÝ - Przykłady awarii gazociągów przesyłowych na Słowacji
 • J. PILARCZYK, M. St. WĘGLOWSKI - Technologie elektronowiązkowe w spawalnictwie
 • O. SHEREPENKO, S. JÜTTNER, V. ZHUK - Zgrzewanie rezystancyjne punktowe ultrawysokowytrzymałych stali w zmiennych warunkach procesu
 • B.E. PATON, I.W. KRIVTSUN, G.S. MARYNSKY, A.W. CHERNETS, I.Yu. KHUDETSKY, Yu.N. LANKIN, S.E. PODPRIATOV - Zgrzewanie oraz obróbka termiczna żywych tkanek prądem o podwyższonej częstotliwości
 • B.E. PATON, L.M. ŁOBANOV, V.V. ŁYSAK, V.V. KNYSZ, V.I. PAVŁOVSKIJ, V.P. PRIŁUCKIJ, A.N. TIMOSZENKO, P.V. GONCZAROV, G. CYAO - Spawanie bez odkształceń paneli typu stringer ze stopu tytanu VT-20 (BT-20)
 • W. D. KUZNETSOV , K. P. SZAPOWAŁOW - Wpływ nanotlenków na strukturę i własności metalu spoiny stali niskostopowych
 • M. BELOEV - Projektowanie, wytwarzanie i montaż wielkogabarytowych elementów konstrukcji dachów zbiorników o dużej średnicy
 • Z. MIRSKI, T. PIWOWARCZYK, Z. FAŁEK, K. BANYŚ - Projektowanie spawanych zbiorników ciśnieniowych wg przepisów ASME BPVC przy wspomaganiu metodą elementów skończonych
 • A. KISZKA, T. PFEIFER - Wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania na własności złączy spawanych metodą MIG/MAG z różnorodnych materiałów konstrukcyjnych
 • T. CHMIELEWSKI, D. GOLAŃSKI - Zastosowanie energii tarcia kinetycznego do metalizacji ceramiki
 • T. PFEIFER, J. RYKAŁA - Spawanie cienkościennych blach ze stopu EN AW 7075 - metoda niskoenergetyczna a prąd pulsujący
 • K. PAŃCIKIEWICZ, A. ZIEWIEC, P. KAJDA, E. TASAK, P. ZBROJA - Mikrostruktura i własności połączeń różnorodnych stali stosowanych w energetyce
 • A. PIETRAS, A. WĘGLOWSKA, B. RAMS, Sz. KOWIESKI, D. MIARA, M. St. WĘGLOWSKI - Zgrzewanie FSW materiałów różniących się własnościami fizycznymi
 • J. MATUSIAK, J. WYCIŚLIK, P. SZŁAPA, W. MARCZAK - Badania eksperymentalne wpływu warunków technologicznych spawania łukowego w osłonie gazów na poziom dźwięku
 • T. PIWOWARCZYK, A. MAŁACHOWSKA, M. WINNICKI - Modelowanie numeryczne oraz potencjał aplikacyjny natryskiwania metodą Cold Spray
 • M. NOWAK, J. BUCHOWSKI, D. WIŚNIEWSKI - Programowanie offline robotów spawalniczych - korzyści procesowe i ekonomiczne
 • D. FYDRYCH, G. ROGALSKI, J. ŁABANOWSKI - Problemy spawania podwodnego stali o podwyższonej wytrzymałości
 • T. CHMIELEWSKI, K. KUDŁA, M. WĘGLOWSKI - Analiza wpływu charakterystyk spawalniczych łuku w nowoczesnych odmianach metody MAG na właściwości spawania oraz geometrię spoin
 • D. MAJEWSKI, A. WINIOWSKI - Materiały dodatkowe do lutowania twardego o ograniczonej szkodliwości