Konferencja Spawalnicza

         Instytut Spawalnictwa

62. Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Referaty 45.KS

 • D. von HOFE - Stan i kierunki rozwoju spawalnictwa w Niemczech
 • D. BÖHME - Natryskiwanie cieplne - zapewnienie jakości przez nowe normy dotyczące zarządzania jakością i wytyczne kwalifikowania personelu
 • S. KEITEL, M. STRÖFER, H. BUTTHOF - Aktualne tendencje rozwojowe wysokowydajnych metod spawania łukowego
 • P. BÖHM - Dążenia do harmonizacji w zakresie certyfikacji personelu badań nieniszczących w Europie
 • B. PEKKARI - Postęp w technologiach spawalniczych ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju gospodarki
 • J. SENKARA - Czy złącze musi być najsłabszym miejscem konstrukcji?
 • H. HEROLD, A. PCHENNIKOY, M. STREITENBERGER - Kształtowanie i montaż dla jednostronnego spawania dużych elementów bez pęknięć krystalizacyjnych
 • K. MROCZKA, E. TASAK - Wpływ wielokrotnych cykli cieplnych na ciągliwość symulowanej SWC stali o dużej wytrzymałości
 • U. PRANK, J. SZOPA - MQC (MERKLE Quality Control) - System pomiaru i monitorowania w spawaniu łukowym
 • J. NOWACKI - Lutowanie próżniowe węglikostali i nierdzewnych stali utwardzanych wydzieleniowo
 • A. WINIOWSKI, T. KUZIO - Rozwój możliwości zastosowania lutowania twardego w różnych gałęziach przemysłu
 • Z. MIRSKI - Znaczenie próby klinowej w lutowaniu materiałów różnoimiennych
 • I.L. POBOL - Lutowanie supertwardych materiałów narzędziowych z zastosowaniem nagrzewania wiązką elektronów
 • N.Ju. BORD, V.K. ŠELEG, A.A. RADCENKO - Optymalizacja metod opracowywania złożonych żelazostopów do produkcji materiałów spawalniczych
 • I.V. KRIYTSUN - Modelowanie hybrydowych procesów laserowo-plazmowych i zintegrowanych plazmotronów dla tych procesów
 • M. FEAERBER - Gazy są kluczem do ekonomicznej produkcji laserowej
 • T. RICHTER - Forma i treść nowej niemieckiej normy DIN 18800-7 "Konstrukcje stalowe - wytwarzanie i kwalifikowanie wytwórców"
 • J. NIAGAJ - Wpływ parametrów spawania metodą A-TIG na kształt spoin i własności mechaniczne złączy ze stali austenitycznej
 • P. ADAMIEC, G. WELLNITZ, M. WIĘCEK - Spawanie i obróbka cieplna rur ożebrowanych
 • P. ADAMIEC, T. PAMUŁA - Ocena struktur nieprzekrystalizowanych spoin za pomocą sieci neuronowych
 • D. WOJTASZEWSKI - Metody zwiększania wydajności procesów spawania zmechanizowanego i zrobotyzowanego
 • A. PIETRAS, L. ZADROGA - Rozwój metody zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW) i możliwości jej zastosowania
 • Z. MIKNO, P. STODOLNY - Inteligentny system kontroli jakości połączeń zgrzewanych
 • J. GÓRKA - Porowatość złączy spawanych metodą MAG wywołana procesem cięcia plazmą powietrzną
 • J. HADUCH - Impulsowe napawanie brązu metodą MIG