Konferencja Spawalnicza

        

62. Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Referaty 47.KS

 • G. HERNANDEZ - System EWF do certyfikowania zakładów produkcji spawalniczej w zakresie spełnienia wymagań jakościowych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy
 • U. DILTHEY - Postęp w technologii spawania elektronowego i spawania laserowego
 • M. BANASIK, J. DWORAK, S. STANO - Spawanie laserowe cienkościennych konstrukcji. Prace prowadzone w Instytucie Spawalnictwa
 • J. SENKARA - Aktywowane procesy spajania
 • P. BERNASOVSKÝ - Pękanie likwacyjne austenitycznych stali nierdzewnych
 • S. KRALJ, D. MARKUČIČ, Z. KOŽUH, I. GARAŠIĆ - Nowoczesne technologie remontów konstrukcji podwodnych
 • J. BARBORKA, F. KOŠTANY, M. HOLEŠA - Napawanie i spawanie stali metodą TIG z dodawaniem gorącego drutu
 • J. NOWACKI, A. WYPYCH - Zrobotyzowane napawanie stali niestopowych nadstopami niklu
 • P. ADAMIEC, J. ADAMIEC - Problemy przy napawaniu warstw odpornych na korozję w energetyce
 • A. KLIMPEL, A.S. KLIMPEL, A. RZEŹNIKIEWICZ - Napawanie zrobotyzowane GMA drutem proszkowym cermetalowym Ni-WC, z ruchem wahadłowym uchwytu
 • S.I. KUCZUK-JACENKO, P.N. CZVERTKO - Perspektywy stosowania rezystancyjnego zgrzewania doczołowego do wykonywania złączy z wysokowytrzymałych stopów aluminiowych
 • G.N. ZDOR, A.A. RADČENKO, S.P. TORPAČEV - Badania doświadczalne oscylacji parametrów spawania o wielkiej częstotliwości
 • S. KEITEL, S. SCHREIBER - Zgrzewanie rezystancyjne - stan techniki, zapewnienie jakości i kształcenie
 • H. HEROLD, M. ZINKE, P. SOVETCHENKO - Wybrane aspekty spawania cienkościennych konstrukcji z odpornych na korozję stali o wysokiej wytrzymałości
 • H. HEROLD, M. ZINKE, A. HÜBNER - Wpływ azotu w gazie osłonowym na skłonność do pęknięć gorących wybranych żaroodpornych, austenitycznych stopów na bazie niklu
 • J. GRUNDMANN - Jakość, wydajność i wynikające stąd koszty spawania stali węglowych w osłonie gazów aktywnych
 • CH. MATZ - Gaz osłonowy: towar czy narzędzie optymalizujące?
 • A. AMBROZIAK, Z. KORALEWICZ, M. KORZENIOWSKI, P. KUSTROŃ - Zastosowanie fal ultradźwiękowych do oceny jakości złączy zgrzewanych punktowo
 • A. PIETRAS, J. ADAMIEC - Zgrzewanie aluminium z miedzią metodą FSW
 • J. BRÓZDA, M. ZEMAN - Udział Instytutu Spawalnictwa w badaniach spawalności stali żarowytrzymałych nowej generacji - istotnym wkładem w modernizację krajowej energetyki
 • A. POCICA, A. NOWAK - Metoda TIG i laser w obróbce cieplnej żeliw
 • S. DOBROCIŃSKI, W. KIEŁCZYŃSKI - Modelowanie i badanie pól naprężeń w połączeniach spawanych