Konferencja Spawalnicza

          

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Referaty 54.KS

 • D. DEHELEAN - Europejska Federacja Spawalnicza - platforma europejskiej współpracy w dziedzinie spawalnictwa
 • J. PILARCZYK, W. ZEMAN - Spawalnictwo dziś i jutro
 • P. BERNASOVSKÝ - Wybrane przypadki uszkodzeń konstrukcji ze stali nierdzewnej
 • L. KARLSSON - Spawanie stali typu duplex - przegląd aktualnych zaleceń
 • B. RUTZINGER - Kierunki rozwoju w przemyśle energetycznym. Zastosowanie napawania metodą CMT w elektrowniach węglowych
 • J. MATUSIAK, J. WYCIŚLIK - Spawanie stali odpornych na korozję niskoenergetycznymi metodami łukowymi w aspekcie emisji substancji o działaniu rakotwórczym
 • A. GRUSZCZYK - Wpływ procesów wydzieleniowych na spawalność stali
 • D. FYDRYCH, G. ROGALSKI, J. ŁABANOWSKI - Ocena możliwości spawania pod wodą drutem proszkowym metodą lokalnej komory suchej
 • L.M. ŁOBANOW, M.D. RABKINA - Wpływ strukturalno-mechanicznej anizotropii metalu podstawowego na skłonność konstrukcji stalowych do pęknięć lamelarnych
 • W.N. KORŻ, J.S. POPIL - Zastosowanie wodoru do obróbki metali płomieniem gazowym
 • W.D. KUZNIECOW, P.W. POPOWICZ - Spawanie i napawanie stali średniostopowych i średniowęglowych bez podgrzewania wstępnego
 • K. PAŃCIKIEWICZ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, E. TASAK - Wpływ rodzaju spoiwa na strukturę i własności spoin stali 7CrMoVTiB10-10 (T24)
 • R. JACHYM, K. KWIECIŃSKI, M. ŁOMOZIK, M. URZYNICOK, P. MARIANI, Y. MINAMI - Charakterystyka i przeznaczenie stali austenitycznej TEMPALOY A-3 oraz właściwości jej złączy spawanych
 • K. KWIECIŃSKI, M. ŁOMOZIK, R. JACHYM, M. URZYNICOK - Właściwości złączy spawanych ze stali PB2 wykonanych z obróbką cieplną po spawaniu i bez obróbki
 • M. WĘGLOWSKI, K. KUDŁA - Porównanie klasycznych źródeł inwertorowych z zasilaczami inwertorowymi zbudowanymi w technice MICOR
 • M. BANASIK, S. STANO, J. DWORAK - Lutospawanie laserowe na stanowiskach zrobotyzowanych
 • K. WOJSYK, K. KUDŁA - Czy sposób doprowadzania ciepła ma istotny wpływ na geometrię spoin?
 • J. GRUNDMANN - Wpływ zawartości CO2 w argonie na wydajność i efektywność procesu spawania MAG
 • A. ZHELEV, T. OSIKOVSKI - Współzależność spawalniczych i technicznych wymagań jakościowych według aktualnie stosowanych norm wyrobów
 • S. KEITEL - Wdrożenie normy EN 15085 - dokąd prowadzi ta droga?
 • A. PIETRAS, A. WĘGLOWSKA, S. KOWIESKI, D. MIARA - Nowoczesne systemy monitorowania procesu zgrzewania tarciowego metodą FSW
 • A. AMBROZIAK, P. KUSTROŃ, M. KORZENIOWSKI, P. KACZYŃSKI, A. TOBOTA - Badania energochłonności cienkościennych stalowych struktur spajanych
 • Z. LINDEMANN, J. ZIMMERMAN, D. GOLAŃSKI, T. CHMIELEWSKI, W. WŁOSIŃSKI - Modelowanie naprężeń własnych generowanych w procesie termicznego nanoszenia powłok
 • M. SLOVACEK, J. KOVARIK, J. TEJC - Zastosowanie wirtualnej symulacji numerycznej w spawalnictwie jako techniczne wsparcie w przemyśle energetycznym
 • Z. MIRSKI, P. KRASNODĘBSKI - Technologia napraw platform wiertniczych metodami spawalniczymi - analiza przypadków, wsparcie metodą elementów skończonych
 • M. St. WĘGLOWSKI, M. ZEMAN, M. ŁOMOZIK - Spawalność stali ulepszonych cieplnie o granicy plastyczności powyżej 1000 MPa