Konferencja Spawalnicza

          

Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Program


Program ramowy

Wtorek, 18 października

9:00 Otwarcie i zwiedzanie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING
14:00 – 14:30 Otwarcie Konferencji
14:30 – 17:00 Prezentacja referatów
18:00 Bankiet (Vienna House Easy Katowice)

 

Środa, 19 października

9:00 – 12:00  Prezentacja referatów
12:30 – 13:30 Obiad
13:30 – 17:00 Zwiedzanie Targów
19:00 Bankiet (Sale Balowe MCK Katowice)

 

Czwartek, 20 października

9:00 – 12:00 Prezentacja referatów
12:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 15:00  Zwiedzanie Targów

 

Program szczegółowy

Wtorek, 18 października

9:00 Otwarcie i zwiedzanie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING
14:00 – 14:30

Otwarcie Konferencji
Powitanie gości
Adam Pietras - Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa
Michał Kubica - Prezydent Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF)
Spawalnictwo w sieci nowych możliwości
Zygmunt Mikno - Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa
Ceremonia wręczenia medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego

14:30 – 15:30  I Sesja
14:30 – 14:45 Dobór parametrów technologicznych w lutowaniu twardym aluminiowych wymienników ciepła
Zbigniew Mirski – Politechnika Wrocławska, Jarosław Pabian – Mahle Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
 
14:45 – 15:00 Spawanie cienkościennej konstrukcji podestu ruchomego ze stali DOCOL 1400M 
Tomasz Węgrzyn, Bożena Szczucka-Lasota – Politechnika Śląska
 
15:00 – 15:15 High Power Welding Processes – Comparison in Properties and Application
Steffen Keitel – SLV Halle GmbH
 
15:15 – 15:30 All‐positional flux cored wire with lower trace element contents and improved ambient mechanical properties for welding P91 steels
Zhuyao Zhang, Sorin Craciun, Vincent van der Mee, Krzysztof Sadurski – Lincoln Electric Europe
 
15:30 – 16:00 Przerwa kawowa
 
16:00 – 17:00  II Sesja
16:00 – 16:15 Wymagania rozporządzenia PER (1105, UK) dla personelu i procedur połączeń nierozłącznych
Mariusz Janusz-Bielecki – TÜV Rheinland
 
16:15 – 16:30 What are the main challenges of joining applications in electrical vehicle manufacturing?
Marcin Alexy – AMADA WELD TECH
 
16:30 – 16:45 Nowoczesne metody łączenia ogniw akumulatorów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
Krzysztof Kwieciński, Janusz Pikuła, Piotr Śliwiński, Marek St. Węglowski, Sebastian Stano, Michał Urbańczyk – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Katarzyna Lota – Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Marcin Kiełbasiński – Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
18:00 Bankiet (Vienna House Easy Katowice)

 

Środa, 19 października

9:00 – 10:15 III Sesja
9:00 – 9:15 Analiza struktury i twardości złączy spawanych metodą TIG z nadstopu niklu Inconel 600
Jacek Górka, Tomasz Kik, Marek Chruściel, Wojciech Jamrozik, Marta Kiel-Jamrozik – Politechnika Śląska
 
9:15 – 9:30 Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali 17-4PH wykonanych wiązką lasera 
Lechosław Tuz, Łukasz Sokołowski – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 
Sebastian Stano – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 
9:30 – 9:45 Mechanical-technological consideration of the joining of fiber composite hybrids to metallic semi-finished products
Alexander Dumpies – SLV Halle GmbH
 
9:45 – 10:00 Magnetic Pulse Welding for Cryogenic Applications
Jörg Bellmann – Technische Universität Dresden, Faculty of Mechanical Science and Engineering
 
10:00 – 10:15 Analiza numeryczna spawania konstrukcji w aspekcie minimalizacji odkształceń spawalniczych
Janusz Pikuła, Kamil Kubik, Piotr Sędek, Marek St. Węglowski, Krzysztof Kwieciński – 
Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Robert Czech, Marcin Spólnik – Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.
 
10:15 – 10:45  Przerwa kawowa
 
10:45 – 12:00  IV Sesja
10:45 – 11:00 Wpływ czasu chłodzenia na właściwości złączy spawanych ze stali wysokowytrzymałych wykonanych metodą MAG w sposób zrobotyzowany
Maciej Jurkowski, Leszek Łatka – Politechnika Wrocławska
 
11:00 – 11:15 Problematyka uzyskiwania składu chemicznego stopiwa w wyrobach metalowych kształtowanych przyrostowo metodami spawalniczymi
Krzysztof Pańcikiewicz – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
 
11:15 – 11:30

Struktura oraz własności użytkowe warstw natryskiwanych i napawanych przy zastosowaniu proszków z dodatkiem cząstek ceramicznych
Mateusz Sowa – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

11:30 – 11:45 FSW Spindle for Robot: a Condensed of Innovation
Laurent Dubourg – STIRWELD
 
11:45 – 12:00 Rozszerzenie zastosowania technologii zgrzewania tarciowego z przemieszaniem dzięki użyciu innowacyjnej głowicy FSW
Mirosław Nowak - Technika Spawalnicza
 
12:30 – 13:30 Obiad
13:30 – 17:00 Zwiedzanie Targów
19:00 Bankiet (Sale Balowe MCK Katowice)

 

Czwartek, 20 października 

9:00 – 10:00 V Sesja
9:00 – 9:15 Sprawdzanie przyrządów do pomiaru parametrów zgrzewania rezystancyjnego - wymagania norm, aparatura sprawdzająca
Mariusz Welcel – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 
9:15 – 9:30 Ocena ekologiczna procesu spawania łukowego i laserowego stali austenitycznej
Joanna Wyciślik-Sośnierz, Jolanta Matusiak – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 
9:30 – 9:45 Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych złączy spawanych materiałów różnorodnych
Łukasz Rawicki, Jacek Słania – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa; Ryszard Krawczyk – Politechnika Częstochowska
 
9:45 – 10:00 Skutki przechowywania drutów proszkowych w różnych warunkach 
Aleksandra Świerczyńska, Michał Landowski, Adrian Wolski, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych – Politechnika Gdańska
 
10:00 – 11:00  Przerwa kawowa i Sesja Posterowa
 
11:00 – 11:45  VI Sesja
11:00 – 11:15 Weryfikacja wybranych parametrów użytkowych manipulatorów – zewnętrznych osi robotów na przykładzie pozycjonera typu L
Dariusz Golański, Paweł Cegielski, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa – Politechnika Warszawska, Tadeusz Sarnowski – ZAP-Robotyka Ostrów Wlkp.
 
11:15 – 11:30 Ręczny system spawania i czyszczenia laserowego do typowej obróbki metalu z wykorzystaniem źródła lasera włóknowego 1,5kW
Remigiusz Synowiec – IPG Photonic Sp. Z o.o.
 
11:30 – 11:45 Zagrożenia rozproszonym promieniowaniem UV w otoczeniu stanowiska spawania łukowego 
Agnieszka Wolska, Mariusz Wisełka - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy; Andrzej Rybczyński – GL OPTIC Polska Sp. z o.o. Sp.k., Puszczykowo; Jolanta Matusiak – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 
11:45 – 12:00 Zamknięcie Konferencji
Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa
 
12:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 15:00 Zwiedzanie Targów

   
    
63. Konferencja Spawalnicza - komunikat  

63. Konferencja Spawalnicza - program

63. Konferencja Spawalnicza - karta zgłoszenia