Konferencja Spawalnicza

          

Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Sesja Posterowa


 1. Badania przyczyn korozji elementów wykonanych ze stali austenitycznej w gatunku 1.4301/ 1.4307 (X5CrNi18-10/ X2CrNi18-9)
  Robert Jachym, Piotr Gotkowski - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa | Jarosław Gazdowicz - Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza
   
 2. A comprehensive study on the microstructure of APS Cr-Ni-Re coating after electron beam remelting
  Marek Stanisław Węglowski, Piotr Śliwiński - Łukasiewicz – Institute of Welding | Stanisław Dymek, Izabela Kalemba-Rec, Mateusz Kopyściański - AGH, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science | Adriana Wrona, Marcin Lis - Łukasiewicz - Institute of Non-Ferrous Metals
   
 3. Stabilizacja wibracyjna skutecznym sposobem wyeliminowania energochłonnego wyżarzania odprężającego!
  Piotr Sędek - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
   
 4. Doświadczenia przy spawaniu różnoimiennych złączy doczołowych rur ze stali martenzytycznej THOR™ 115 - ze stalą w gatunku P92
  Krzysztof Kwieciński, Marek St. Węglowski - Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa | Michał Urzynicok - ZELKOT Koszęcin  | Hanna Purzyńska – Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza
   
 5. System MACS - Monitorowanie pozycjonowania głowicy w zrobotyzowanych procesach laserowych
  Maciej Kurłowicz - LaserTec SA
   
 6. Spawanie złączy doczołowych rur dwuwarstwowych z gatunku 3R12/4L7 z wykorzystaniem technologii laserowych
  Michał Urbańczyk - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa | Radosław Ciokan - Politechnika Śląska, Wspólna Szkoła Doktorska | Santina Topolska - Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Spawalnictwa | Janusz Adamiec - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Katedra Metalurgii i Recyklingu
   
 7. Lutowanie wiązką elektronów różnoimiennych połączeń tytanu i stali odpornej na korozję z wykorzystaniem spoiwa na bazie Ag
  Piotr Śliwiński, Krzysztof Kwieciński - Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa | Mateusz Kopyściański - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo Hutnicza
   
 8. Badania metalograficzne mikroskopowe złącza spawanego stali S960QL
  Mirosław Łomozik - Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
   
 9. Porównanie metod badania na zginania złączy spawanych wiązką elektronów wykonanych ze stopu aluminium AW‑6061
  Kamil Kubik, Piotr Gotkowski, Piotr Śliwiński - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
   
 10. The characteristics of friction welded joints for air conditioning application
  Marek Stanisław Węglowski, Aleksandra Węglowska, Jacek Pietrzak - Łukasiewicz – Institute of Welding | Richert M., Noga P. - AGH University of Science and Technology
   
 11. Friction Stir Welding of AZ91 magnesium alloy - microstructure and mechanical properties
  Aleksandra Węglowska, Jacek Pietrzak - Łukasiewicz – Institute of Welding, Gliwice | K. Mroczka - Cracow University of Technology | Stanisław Dymek, Mateusz Kopyściański - AGH University of Science and Technology | C. Hamilton - Mechanical and Manufacturing Engineering, Miami University | P. Kurtyka - Innerco sp. z o.o.
   
 12. Zgrzewanie ultradźwiękowe blach ze stopu aluminium EN AW 5251
  Beata Rams - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
   
 13. Spawanie stali odpornych na korozję a emisja pyłu spawalniczego
  Jolanta Matusiak, Joanna Wyciślik-Sośnierz - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
   
 14. Struktura i właściwości złączy zgrzewanych FSW ze stopu aluminium EN AW-6082
  Damian Miara - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa | Janusz Adamiec, Katarzyna Łyczkowska - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej
   
 15. Hartowanie powierzchniowe indukcyjne stali 30HGSNA po procesie nanobanityzacji 
  Marek Stanisław Węglowski, Wojciech Oborski, Mariusz Welcel, Janusz Skiba, Piotr Śliwiński, Kamil Kubik - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa | Andrzej Norbert Wieczorek - Politechnika Śląska – Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej | Tomasz Tański, Marcin Staszuk - Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny 
   
 16. Technologia produkcji rur stalowych ze szwem spełniających wymogi bezpieczeństwa dla rurociągów transportowych  cieczy i gazów o niskich ciśnieniach roboczych w kopalniach węgla kamiennego
  Jacek Stępień - Huta Łabędy S.A.
   
 17. Badanie procesu hartowania przy użyciu wiązki elektronów stali 35HGS 
  Marek Stanisław Węglowski, Piotr Śliwiński, Kamil Kubik - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa |  Andrzej Norbert Wieczorek - Politechnika Śląska – Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
   
 18. Spawanie elektronowe stopów aluminium AlMgSi(Cu)
  Marek Stanisław Węglowski, Piotr Śliwiński, Piotr Gotkowski, Marcin Miłowanow, Kamil Kubik - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa | Monika Mitka, Bartłomiej Płonka, Sonia Boczkal - Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie
   
 19. Zgrzewanie FSW stopów aluminium AlMgSi(Cu) 
  Aleksandra Węglowska, Marek Stanisław Węglowski, Jacek Pietrzak, Marcin Miłowanow, Kamil Kubik - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa | Monika Mitka, Bartłomiej Płonka, Sonia Boczkal - Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie 
   
 20. System do zgrzewania quasi-jednoczesnego wraz z systemem nieniszczącej kontroli jakości procesu
  Maciej Karpiński, Marcin Klimczyk, Wojciech Jopek - PAS ASPA Sp. z o.o.

 

 

 

Załączniki do dokumentu: 
1_Badania przyczyn korozji elementów wykonanych ze stali austenitycznej w gatunku 1.4301/ 1.4307 (X5CrNi18-10/ X2CrNi18-9)
13 Październik 2022 pdf, 2.04 MB
Pobierz
2_A comprehensive study on the microstructure of APS Cr-Ni-Re coating after electron beam remelting
13 Październik 2022 pdf, 1.85 MB
Pobierz
3_Stabilizacja wibracyjna skutecznym sposobem wyeliminowania energochłonnego wyżarzania odprężającego
13 Październik 2022 pdf, 3.08 MB
Pobierz
4_Doświadczenia przy spawaniu różnoimiennych złączy doczołowych rur ze stali martenzytycznej THOR™ 115 - ze stalą w gatunku P92
13 Październik 2022 pdf, 2.00 MB
Pobierz
5_System MACS - Monitorowanie pozycjonowania głowicy w zrobotyzowanych procesach laserowych
13 Październik 2022 pdf, 1.74 MB
Pobierz
6_Spawanie złączy doczołowych rur dwuwarstwowych z gatunku 3R12/4L7 z wykorzystaniem technologii laserowych
13 Październik 2022 pdf, 1.57 MB
Pobierz
7_Lutowanie wiązką elektronów różnoimiennych połączeń tytanu i stali odpornej na korozję z wykorzystaniem spoiwa na bazie Ag
13 Październik 2022 pdf, 2.11 MB
Pobierz
8_Badania metalograficzne mikroskopowe złącza spawanego stali S960QL
13 Październik 2022 pdf, 2.84 MB
Pobierz
9_Porównanie metod badania na zginania złączy spawanych wiązką elektronów wykonanych ze stopu aluminium AW 6061
13 Październik 2022 pdf, 1.73 MB
Pobierz
10_The characteristics of friction welded joints for air conditioning application
13 Październik 2022 pdf, 1.94 MB
Pobierz
11_Friction Stir Welding of AZ91 magnesium alloy - microstructure and mechanical properties
13 Październik 2022 pdf, 2.07 MB
Pobierz
12_Zgrzewanie ultradźwiękowe blach ze stopu aluminium EN AW 5251
13 Październik 2022 pdf, 1.77 MB
Pobierz
Spawanie stali odpornych na korozję a emisja pyłu spawalniczego
13 Październik 2022 pdf, 1.78 MB
Pobierz
14_Struktura i właściwości złączy zgrzewanych FSW ze stopu aluminium EN AW-6082
13 Październik 2022 pdf, 1.55 MB
Pobierz
15_Hartowanie powierzchniowe indukcyjne stali 30HGSNA po procesie nanobanityzacji
13 Październik 2022 pdf, 2.20 MB
Pobierz
16_Technologia produkcji rur stalowych ze szwem spełniających wymogi bezpieczeństwa dla rurociągów transportowych...
13 Październik 2022 pdf, 1.38 MB
Pobierz
17_Badanie procesu hartowania przy użyciu wiązki elektronów stali 35HGS
13 Październik 2022 pdf, 1.86 MB
Pobierz
18_Spawanie elektronowe stopów aluminium AlMgSi(Cu)
13 Październik 2022 pdf, 1.97 MB
Pobierz
19_Zgrzewanie FSW stopów aluminium AlMgSi(Cu)
13 Październik 2022 pdf, 2.17 MB
Pobierz
20_System do zgrzewania quasi-jednoczesnego wraz z systemem nieniszczącej kontroli jakości procesu
13 Październik 2022 pdf, 1.84 MB
Pobierz