Konferencja Spawalnicza

          

Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

47. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

Osiągnięcia i perspektywy w spawalnictwie

Konferencja odbyła się w dniach 18-20 października 2005 roku, podczas targów Interwelding.

Przypadające n 2005 rok 60-lecie Instytutu Spawalnictwa zostało uroczyście zaakcentowane podczas konferencji i targów Interwelding.

Szerokie kontakty, jakie Instytut Spawalnictwa utrzymuje z jednostkami naukowymi i przemysłowymi z zagranicy, zaowocowały nadesłaniem 12 referatów, które ich autorzy prezentowali podczas konferencji. Spośród dwunastu autorów z zagranicy, 3 osoby reprezentowały uczelnie, 6 osób prezentowało wyniki prac prowadzonych w instytutach naukowo-badawczych, 2 autorów wygłosiło referaty omawiające aktualny dorobek firm spawalniczych, a ze strony hiszpańskiego stowarzyszenia spawalników CESOL zaszczycił konferencję swoją obecnością p. German Hernandez Riesco - urzędujący Prezydent Europejskiej Federacji Spawalniczej. Krajowe środowisko naukowe reprezentowało 10 osób; w tym 7 referentów z uczelni i 3 referentów z Instytutu Spawalnictwa.