Konferencja Spawalnicza

          

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

 

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

54. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

Spawalnictwo - osiągnięcia, potrzeby, wyzwania

Konferencja odbyła się w dniach 16-18 października 2012 roku podczas targów ExpoWelding w Sosnowcu.

Program konferencji obejmował 25 referatów, z czego 11 to referaty przygotowane przez autorów z ośrodków naukowych i firm z zagranicy, a pozostałe 14 to referaty przygotowane przez autorów będących głównie pracownikami naukowymi polskich wyższych uczelni technicznych i pracowników Instytutu Spawalnictwa. Referaty zostały opublikowane w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa nr 5/2012.

W programie konferencji przewidziano również sesję posterową obejmującą 7 plakatów umieszczonych w hali targowej, co umożliwiało zapoznanie się z nimi nie tylko uczestnikom konferencji, ale również odwiedzającym targi ExpoWelding.